# # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # #
 1. Charakterystyka przedszkola:

  • Nazwa przedszkola:
   Przedszkole Publiczne nr 2
   z Oddziałami Integracyjnymi

  • Dyrektor:Agata Juszczyk

  • Rok założenia:1950

  • Adres przedszkola:
   47-300 Krapkowice
   ul. Moniuszki 6

  • Gmina:Krapkowice

  • Powiat:Krapkowice

  • Telefon:(77) 4 460-333

  • Organ prowadzący:
   Zarząd Miasta i Gminy Krapkowice

  • Organy przedszkola:
   Rada Rodziców

 2. Organizacja przedszkola:

  • Ilość oddziałów ogółem: 7

  • Ilość dzieci ogółem: 160

  • Czas pracy przedszkola: 11,5 godziny

  • Godziny pracy przedszkola: 5.30 - 17.00

  • Przedszkole jest placówką integracyjną,
   organizuje kształcenie specjalne dla dzieci
   niepełnosprawnych.

 3. Baza przedszkola

  Ilość sal wykorzystywanych do celów dydaktycznych:

  • 7 sal zajęć dydaktycznych,
  • gabinet terapeutyczny,
  • gabinet logopedyczny,


  Ponadto: szatnia i dobrze wyposażony plac zabaw.

  Zadania jednostki określone zostały w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Statucie Przedszkola Publicznego nr 2 w Krapkowicach

 4. W przedszkolu pracuje:

  • 18 nauczycieli - wszyscy posiadają wyższe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i inne kwalifikacje:

   • Logopeda (4 nauczycieli, w tym 1 neurologopeda)
   • Oligofrenopedagog (8 nauczycieli)
   • Pedagog specjalny (1 nauczyciel)
   • Nauczyciel religii (1 nauczyciel)
   • Terapeuta pedagog (4 nauczycieli)
   • Nauczyciel kwalifikowany do pracy z dziećmi z autyzmem (4 nauczycieli)
   • Tyflopedagog (1 nauczyciel)
   • Surdopedagog (1 nauczyciel)
   • Nauczyciel kwalifikowany do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (1 nauczyciel)
   • Nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania j. angielskiego (2 nauczycieli)
  • 15 pracowników obsługi
  • Dyrektor jednostki jest nauczycielem dyplomowanym.
   W przedszkolu organizowane są zajęcia z języka angielskiego.
 5. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • religia
  • język angielski
  • rytmika
  • plastyka
  • W przedszkolu odbywały się zajęcia projektu EFS pt. "Uczę się, aby być szczęśliwym" oraz "Akademia przedszkolaka". W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, teatralnych, a przedszkole wzbogaciło się o nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio oraz nowe wyposażenie sal przedszkolnych.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa przebywających dzieci, Przedszkole współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, umożliwiając odbycie stażu dla osób bezrobotnych w ramach prejektów unijnych.
  • Dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych na terenie przedszkola.
 6. W przedszkolu swoją siedzibę mają:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, który zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci niepełnosprawnych
  • Stacja Opieki Caritas
  • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Opracowała: Agata Juszczyk
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Projekt i wykonanie: Projekt M, tel.: +48 785 149 975, e-mail: biuro@projektm.net.pl