Cennik

Opłata za przedszkole naliczana jest w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest w porozumieniu z Burmistrzem oraz jest konsultowana z Radą Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach. Stawka żywieniowa obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach.

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
Numer rachunku: 79 8884 0004 2001 0000 7126 0001

W celu ułatwienia prawidłowego rozliczenia opłat za przedszkole, prosimy o opisywanie przelewów w następujący sposób:

  • imię i nazwisko dziecka
  • opłata stała – kwota
  • wyżywienie – kwota
  • odsetki - kwota

Projekt i wykonanie: Projekt M, tel.: +48 785 149 975, e-mail: biuro@projektm.net.pl